Poznaj Polskę

Poznaj Polske

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W 2021 roku Gmina Syców otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” .

Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 85 820,00 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa: 68 654,00 zł
Wkład własny: 17 166,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek w 2021 r. uczniowie szkół zwiedzali punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urozmaiciło zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki tworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Wykaz szkół, którym zostały przyznane środki finansowe na dofinasowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”:

 

Placówka oświatowa

Koszt całkowity

100%

Kwota wsparcia finansowego z państwa 80%

Wkład finansowy Gminy 20%

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie

17 800,00

14 240,00

3 560,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie

16 400,00

13 120,00

3 280,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie

18 340,00

14 672,00

3 668,00

Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 

8 100,00

6 480,00

1 620,00

Szkoła Podstawowa w Działoszy

8 424,00

6 738,00

1 686,00

Szkoła Podstawowa Stradomi Wierzchniej

16 756,00

13 404,00

3 352,00

 

85 820,00

68 654,00

17 166,00