• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Budżet Obywatelski Gminy Syców

Budżet Obywatelski Gminy Syców

Rusza głosowanie na BOGS 2023

Na jakie projekty będzie można zagłosować?

Oto lista:

 • Projekt 1 - „Porzućcie smartfona bo boisko was woła” (Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej
  poprzez umieszczenie elementów małej architektury; lokalizacja - Ślizów, dz.nr 400/1) - koszt: 40.000 zł
 • Projekt 2 - „Bezpieczny strażak = Bezpieczny mieszkaniec” (Projekt dotyczy zakupu wyposażenia niezbędnego
  do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych przez jednostkę OSP Działosza; lokalizacja - Działosza) - koszt:
  40.000 zł
 • Projekt 3 - „Renowacja foteli na widowni Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Sycowie - zakup
  wymiennych pokrowców” (Projekt ma na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki foteli widowni Sali
  Widowiskowej; lokalizacja - Centrum Kultury w Sycowie) - koszt: 39.999 zł
 • Projekt 6 - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Syców poprzez udostępnienie urządzeń
  AED oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń edukacyjnych (Projekt zakupu defibrylatorów zewnętrznych AED wraz
  z cyklem szkoleń i zakupem fantoma do ćwiczeń; lokalizacja - Syców budynek Urzędu Miasta i Gminy oraz
  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie) - koszt: 38.610 zł
 • Projekt 7 - „Automatyczne nawadnianie na boisku sportowym Syców - Nowy Dwór” (Projekt zakupu i
  zamontowania automatycznego nawadniania boiska sportowego w m. Nowy Dwór; lokalizacja Nowy Dwór -
  Boisko Sportowe) - koszt: 40.000 zł
 • Projekt 8 - „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wałowej” (Projekt dotyczy montażu nowych elementów i
  zabawek na placu zabaw; lokalizacja - Syców, ul. Wałowa) - koszt: 39.000 zł
  W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się informacje na temat poszczególnych wniosków:
  https://bip.sycow.pl/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2023 

Gdzie i jak głosować?

1. Poprzez formularz elektroniczny - link do formularza dostepny jest poniżej

GŁOSOWANIE ONLINE: https://bit.ly/BOGS2023-glosowanie 

2. Wrzucenie głosu do urny - lokalizacje w których urny będą dostępne:
A) Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1 - w godzinach pracy urzędu (poniedziałek,
środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30, wtorek 8:30 - 16:30)
B) Sołectwa gminy Syców:
- Biskupice - w dniu 14.10.2022 r., świetlica wiejska, w godz. 17:00 - 19:00 (kontakt - sołtys)
- Drołtowice - w dniach 13.10 - 2.11.2022, Szkoła Podstawowa w Drołtowicach (kontakt - sołtys)
- Działosza - w dniu 16.10.2022 r. - świetlica wiejska, w godz. 14:00 - 17:00 (kontakt - sołtys)
- Gaszowice - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach
- Komorów - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach

- Nowy Dwór - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach.
- Stradomia Wierzchnia - w dniach 19.10 - 2.11.2022, świetlica wiejska, w godz. 10:00-17:00 (kontakt sołtys)
- Szczodrów: 16.10.2022, świetlica wiejska, godz. 14:00 - 18:00 (kontakt - sołtys)
- Ślizów: od 17.10 - 2.11.2022, sklep w Ślizowie, godz. 7:00 - 19:00 (kontakt - sołtys)
- Wielowieś - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach
- Wioska - w dniach 13.10 - 2.11.2022, pod adresem sołtysa Wioski - Wioska 2 (kontakt - sołtys)
- Zawada - od 19.10 - 22.10.2022, sklep w Zawadzie, w godz. otwarcia sklepu (kontakt - sołtys)

3. Punkt z dostępem do internetu - w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, pok. nr 11 A, I piętro -
prosimy o wcześniejsze uzgodnienie skorzystania z punktu pod numerem telefonu 62 785 51 38.

Co trzeba wiedzieć, aby oddać ważny głos?

Głosowanie trwa w okresie 13 października - 2 listopada 2022 r.
Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
Zaznaczyć należy tylko jeden projekt, na który chcemy zgłosować. Jeśli głosujący nie zaznaczył żadnego
zadania to głos jest nieważny.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranym jednym zadaniu na karcie do głosowania (w formularzu elektronicznym jest to „kropka” zaznaczona w wybranym jednym polu).
Informacje na karcie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- oddano głos na karcie niezgodnej ze wzorem
- na karcie wybrano więcej niż 1 projekt
- mieszkaniec odda więcej niż jeden głos w głosowaniu
- imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne
- adres wpisany na karcie jest nieczytelny
- brak na karcie podpisu osoby głosującej
- brak na karcie pełnych danych w adresie lub nazwisku głosującego
- brak znaku „x” na karcie do głosowania (dotyczy wersji drukowanej karty)
- został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Syców
- w przypadku osoby małoletniej brak podpisu opiekuna prawnego / rodzica

W przypadku pytań dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców na 2023 r. zapraszamy do
kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Sycowie, pok. nr 11 A, tel. 62 785 51 38, e-mail:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ , WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Budżet Obywatelski Gminy Syców rusza!!!!


Weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie nr XLVII/408/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców dotyczących
realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski Gminy Sycow na 2023 rok”.
Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą, regulaminem Budżetu oraz jego harmonogramem.
Tym samym ZAPRASZAMY szukania pomysłów, opisania ich we wniosku oraz do składania projektów i głosowania.

Co trzeba wiedzieć?

 • 200 000 zł - to wielkość środków przeznaczona na realizację wszystkich projektów w BOGS w 2023
 • 40 000 zł - pojedynczy projekt nie może przekroczyć tej wartości
 • od 17 sierpnia do 7 września - to termin składania formularzy zgłoszeniowych (projektów)
 • od 13 października do 2 listopada - odbędzie się głosowanie mieszkańców Gminy Syców
 • zadania zgłoszone do realizacji w ramach BOGS mogą być realizowane wyłącznie na terenach
  stanowiących mienie Gminy Syców.
 • liczy się Twój adres zamieszkania, nie zameldowania.

Twoje pomysły mogą przysłużyć się wszystkim mieszkańcom gminy. Wykorzystaj tą szansę!

Głosując - decydujesz co pojawi się w przyszłym roku w Sycowie!

 Jakie są zasady tworzenia projektów oraz na czym należy się skupić?

Zapoznaj się TUTAJ z dokumentacją, która wyczerpująco pozwoli Ci rozwiać wszytskie watpliwości.

 

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Kontakt: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie tel. 62 785 51 00, 62 785 51 38;
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ