Cyfrowa Gmina

 

Cyfrowa Gmina

Gmina Syców realizuje Umowę o powierzenie grantu o numerze 3065/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST  oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

W ramach dofinasowania (100%)  z Unii Europejskiej w wysokości 504 570,00 zł zrealizujemy min. zakup:

  • portalu mieszkańca, który będzie szansą, by bezpiecznie i sprawnie realizować kluczowe zadania administracji samorządowej,
  •  sprzętu komputerowego oraz licencji  dla Biblioteki Publicznej w Sycowie, która umożliwi zbudowania bazy dostępnej w sieci oraz da możliwość  mieszkańcom zdalnego dostępu   do nowości wydawniczych i posiadanego księgozbioru oraz rezerwacji książek, 
  •  platformy internetowej, na której będą umieszczane zeskanowane archiwalia Muzeum Regionalnego w Sycowie,
  • specjalistycznego oprogramowania służącego ochronie sieci informatycznej, urządzeń, programów i danych pod katem cyberbezpieczeństwa,
  • sprzętu komputerowego, 

Cyfrowa Gmina 2