Strona główna/Dla Mieszkańca/Projekty/Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 

pl  posiłek

na lata 2019-2023 - moduł 3

W latach 2019 - 2022 na terenie Gminy Syców realizowano 3 moduł wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - moduł 3 został skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Całkowita wartość zadania w latach 2019 - 2022 wyniosła 422 284,16 zł.

Gmina Syców łącznie otrzymała dofinansowanie w wysokości 320 000,00 zł.

Zadania polegały na doposażeniu oraz poprawie standardu funkcjonujących kuchni i stołówek w 4 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców.