Strona główna/Dla Mieszkańca/Projekty/miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

Gmina Syców jest realizatorem projekt finansowanego z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

Celem tego projektu jest:

  • Rozwijanie nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych u uczniów (dzieci i młodzież), nauczycieli i osób dorosłych
  • Zwiększenie kontaktu z nowoczesnymi technologiami i zachęcenie do wyboru ścieżki kariery w branży ICT
  • Kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej
  • Wsparcie uczniów, nauczycieli i osób dorosłych w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19 mającym wpływ między innymi na edukację

 W ramach projektu zakupimy dla Centrum Kultury w Sycowie sprzęt komputerowy i multimedialny o wartości 141 927,24 zł.

projekt 2023