Strona główna/Dla Mieszkańca/Syców Mam Wybór

Syców Mam Wybór

Mam Wybór

Zobacz, dlaczego warto MIEĆ UMIAR

Jeśli w twojej rodzinie pojawił się problem związany z uzależnieniem i w Twojej ocenie wymaga on pomocy, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie.  Wniosek o leczenie do Komisji może złożyć każdy, jednak najlepiej jest, gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny lub inna osoba czy też instytucja, która dobrze zna skalę
problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna osoby uzależnionej. Komisja prowadzi postępowanie wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. 


Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.


Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie (ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców) lub przesłać na adres: Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców

 

PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ W SYCOWIE

Adres: ul. 1 Maja 3, 56-500 Syców
Telefon: tel. 62 785 51 65 (czynny w godzinach pracy klubu)
Usługi psychologiczne Usługi terapeutyczne i pedagogiczne terapia uzależnienia i współuzależnienia

świadczy: pracownia psychoprofilaktyki mgr Daria Ciesielska - Jarych, kontakt do terapeutów: tel. 510 233 467

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

Jeśli borykasz się/albo ktoś z Twojego otoczenia z problemami uzależnień behawioralnych,
takimi jak np. uzależnienie od sieci, telefonu, objadanie się, agresja, pracoholizm, oraz
uzależnienie/problemy z narkomanią, alkoholizmem, to pamiętaj: możemy bezpłatnie pomóc w walce z
tymi problemami! Pomożemy Tobie i Twoim bliskim.
Dodatkowe działania informacyjne oraz pomocowe realizowane są zgodnie z następującym
harmonogramem:

  •  Poniedziałek 16.00-20.00

16.00-18.00 konsultacje indywidualne
18.00-20.00 grupa dla rodziców

  • Wtorek 16.00-20.00

16.00 - 20.00 konsultacje indywidulane

  • Środa 16.00-20.00

16.00- 20.00 konsultacje indywidualne

  • Czwartek 16.00-19.00

16.00-19.00 konsultacje indywidualne

W Punkcie Konsultacyjnym pomocą i wsparciem służy również pedagog/socjoterapeuta Katarzyna Wojciechowska - terminy spotkań ustalane są na koniec każdego miesiąca. Wzmianka o terminach pojawia się na tablicy informacyjnej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Sycowie.