Strona główna/Dla Mieszkańca/Miasta Partnerskie

Miasta Partnerskie

Malsch

W ramach współpracy zagranicznej 9 października 1992 r. pomiędzy miastem i gminą Syców i gminą Malsch w Badenii Wirtembergii została podpisana wspólna deklaracja przyjaźni.

Wzajemne kontakty utrzymywane są na różnych płaszczyznach, głównie kulturalnych, edukacyjnych (szkoły), społecznych, sportowo- rekreacyjnych czy samorządowych. Przewodniczącym Komitetu Partnerskiego Syców-Malsch w Niemczech jest Wolf Zimmermannnatomiast ze strony Sycowa tę funkcję pełni Edyta Ptak.

Partnerskie stosunki procentują wzajemnym poznaniem - nawiązują się zwyczajne kontakty i długoletnie przyjaźnie. Współpraca polega również na niesieniu pomocy humanitarnej: przedstawiciele Malsch systematycznie przekazują dla szpitala i przychodni w Sycowie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz wyposażenie ortopedyczne dla działającej przy parafii ewangelicko-augsburskiej wypożyczalni.

W Malsch posiadamy rondo, które nazwano imieniem Syców - Kreiser Syców. Wymiana doświadczeń integruje społeczność obu miast i stanowi trwały fundament współpracy na szczeblu gminy i regionu Dolnego Śląska. Wzajemne wizyty przedstawicieli różnych środowisk oraz ożywione spotkania dzieci i młodzieży uczą podejmowania działań w duchu tolerancji, ponad podziałami narodowymi, kulturowymi i językowymi.

 

Jampol

27 września 2018 r. przedstawiciele miasta i gminy Syców (burmistrz Sławomir Kapica, zastępca burmistrza Robert Malecki oraz radni: Mieczysław Troska, Marek Malinowski, Józef Promny, Kazimierz Mieszała i Jerzy Piecuch) udali się do miejscowości Jampol położonej w obwodzie winnickim na Ukrainie w celu podpisania porozumienia o ustanowieniu stosunków partnerskich.

Partnerstwo miast jest formą współpracy ludzi niezależnie od granic państwowych, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Po raz pierwszy taką współpracę nawiązaliśmy 9 października 1992 roku z gminą Malsch w Badenii Wirtembergii (Niemcy), gdzie nazwano rondo imieniem Syców - Kreiser Syców.

Współpraca między narodami daje podstawy do stworzenia zaufanych związków, sprzyja wymianie doświadczeń, rozwiązań społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych- koncentrując swoje działania w strefie gospodarki, zarządzania, kultury, sportu, turystyki i oświaty.-Jampol jest miastem niezwykle przyjaznym. Mamy nadzieję, że wzajemna „umowa przyjaźni” zaowocuje długoterminową współpracą.