Strona główna/Dla Mieszkańca/Jednostki oświatowe

Jednostki oświatowe

Centrum Usług Wspólnych

Na terenie miasta i gminy Syców funkcjonuje 13 placówek oświatowych, 6 szkół podstawowych, 4 przedszkola publiczne i 2 przedszkola niepubliczne.

W mieście podstawową opiekę edukacyjną zabezpieczają 3 duże szkoły podstawowe, a także 4 przedszkola publiczne oraz Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek i Niepubilczne Przedszkole i Żłobek "U Kubusia Puchatka"

Na wsiach przy szkołach podstawowych funkcjonują klasy "0" oraz Przedszkole w Stradomi Wierzchniej i Drołtowicach. 

Na podstawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela od 1 września nauczyciele realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne będą pracowali dodatkowo dwie godziny, którą przeznacza się na zajęcia wyrównawcze, świetlicowe itp. W każdej szkole organizowane są działania mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci poprzez np. tworzenie świetlic środowiskowych, organizację zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, rozwijanie talentów oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Na terenie Gminy funkcjonują również szkoły o charakterze ponadgminnej szkoły publicznej, których organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Są to:

Organem nadzoru pedagogicznego dla szkół podstawowych jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Oprócz wyżej wymienionych szkół na terenie gminy swą działalność edukacyjną i muzyczną prowadzi również Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sycowie. Szkoła funkcjonuje od września 1982 roku. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Sztuki; organem pełniącym nadzór pedagogiczny - Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu.

W gminie Syców szkoły podstawowe zostały usamodzielnione jako jednostki budżetowe. Obsługę finansową powierzono jednostce organizacyjnej pn. Centrum Usług Współnych. Dyrektorzy placówek oświatowych po przedstawieniu swoich potrzeb otrzymują na początku roku budżetowego informacje o wysokości przyznanych środków finansowych.

Dane teleadresowe placówek oświatowych
Nazwa placówki Dane teleadresowe Telefon Strona WWW

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia

Dyrektor: Katarzyna Piórkowska

56-500 Syców,

ul. Matejki 5

62 785 5158

www

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej Dyrektor: Edyta Ptak

56-500 Syców,

ul. Mickiewicza 5

62 785 5157

www

Zespoł Szkolno-Przedszkolny:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

Publiczne Przedszkole nr 4

Dyrektor: Monika Janiszyn

56-500 Syców,

ul. Kościelna 3

62 785 5156

www 

Szkoła Podstawowa w Działoszy

Dyrektor: Magdalena Kazimierczak

Działosza

56-500 Syców

62 785 1624

www 

Szkoła Podstawowa w Drołtowicach

Dyrektor: Jacek Wojtas

Drołtowice

56-500 Syców

62 785 1427

www 

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Dyrektor: Anna Kamińska

Stardomia Wierzchnia

56-500 Syców

62 785 1388

www

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka Dyrektor: Danuta Tolksdorf

56-500 Syców,

ul. Kaliska 8

62 785 5159 www

Publiczne Przedszkole Nr 2/ Żłobek Miejski

Dyrektor: Jolanta Rzemyk

56-500 Syców,

ul. Komorowska 2

62 785 5161 www

Publiczne Przedszkole Nr 3

Dyrektor: Lidia Szpytma

56-500 Syców,

ul. Oleśnicka 2b

62 785 5160 www
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Dyrektor: S. Katarzyna Basińska

56-500 Syców,

ul. Piastowska 39

62 785 2458  www 

Przedszkole i Żłobek "U Kubusia Puchatka" 

Dyrketor: Syliwa Sendek

56-500 Syców,

ul. Okreżna 1d

720 880 833  FB

Małe Przedszkole w Drołtowicach

56-500 Syców

Drołtowice

725 207 646 FB
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Dyrektor: Robert Dziergwa

56-500 Syców,

ul. Kościelna 12

62 785 2241 www

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dyrektor: Beata Mazurek

56-500 Syców,

ul. Daszyńskiego 42

62 786 9340

www

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Dyrektor: Edyta Szostak-Kirzyc

56-500 Syców,

ul. Waryńskiego 2a

62 785 2098 www