• język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Czyste Powietrze 2022

Czyste Powietrze 2022

 

czyste powietrze 2022

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez  wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

- poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł

- poziom podwyższony - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1564, 00  zł w gospodarstwie wieloosobowym 
  • 2189, 00  zł w gospodarstwie jednoosobowym

- poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem                  na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, tj. wnioski oceniane są na bieżąco.

Realizacja programu: lata 2018 - 2029.

Pomocne strony internetowe:

Szczegółowe informacje dostępne:

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, pokój nr 1a (parter)
tel. 62 785 51 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 8.30 - 16.30.

W celu umówienia się na dogodny termin konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Nazwa Gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć


kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) [zł]

SYCÓW347287

154

1.556.204,12

 

Powyższe dane wskazują łączną ilość złożonych wniosków z terenu Gminy Syców o dofinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu, w okresie od początku trwania programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19 września 2018 r. do dnia 30 września 2022 r.