Strona główna/Dla Mieszkańca/Honorowi Obywatele Sycowa

Honorowi Obywatele Sycowa

Gertruda Kurzawa

 Gertruda KurzawaWieloletnia pracownica sycowskiej służby zdrowia urodziła się 2 marca 1931 r. w miejscowości Turkowy. Zawsze pełna zaangażowania i oddania. Niejednokrotnie społecznie pomagała i służyła ludziom, którzy potrzebowali pomocy medycznej. Bez zważania na własne zdrowie docierała do najdalej oddalonych mieszkańców naszej Gminy, aby nieść pomoc. Zawsze uśmiechnięta i radosna. Miła i uprzejma dla wszystkich, których spotkała na swojej drodze. Jest niedoścignionym wzorem do naśladowania dla wszystkich, którzy pracują na rzecz drugiego człowieka. Teraz, kiedy już odeszła na zasłużoną emeryturę, nadal z oddaniem i zaangażowaniem pomaga tym, którzy się zwrócą do niej o pomoc.

 Przyznanie honorowego obywatelstwa miastaZnany nam wszystkim jest obraz Pani Gertrudy na rowerze, która nie zważając na pogodę dociera do tych wszystkich, którzy czekają na jej wsparcie, poradę i zawodowe doświadczenie. Szczególnie doceniamy codzienną działalność Pani Gertrudy nakierowaną na pomoc innym. Jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.Pani Gertruda Kurzawa odebrała tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej  25 października 2007r. 

  

 

Ernst Johann  Biron von Curland

Książe Ernst Johan Biron von CurlandUrodził się 6 sierpnia 1940 r. w Berlinie. Jest potomkiem Ernsta Jana Birona, księcia kurlandzkiego, głowy rodu Bironów, przewodniczący Związku Szlachty Śląskie prawnuk cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Syn Carla Petera Birona von Curland i Herzeleidy von Hohenzollern.
Z zawodu fizyk. Pracownik naukowy Instytutu Maxa Plancka. Od 1982 roku głowa książęcego rodu Bironów i tytularny wolny pan stanowy Sycowa.

Książę Ernst Johann Biron von Curland jest osobą bardzo związana z Miastem i Gminą Syców. Nie urodził się w Sycowie, ale ukochał to miejsce, w którym żyli jego przodkowie. Jego rodzina wiele lat mieszkała w pięknym pałacu położonym niegdyś w centrum miasta. Książę Ernst Johann Biron von Curland wraz z całą rodzina od wielu lat wspiera nasze miasto i jego mieszkańców.
Przedszkole nr 3 w Sycowie zawdzięcza Księciu Ernst Jonah Biron von Curland podarowane obrazy, które upiększyły korytarze i wyposażenie sal dla dzieci w przedszkolu. Książę ufundował duże parasole przeciwsłoneczne oraz zabawki na plac zabaw. Dodatkowo wspierał finansowo dyrekcję przedszkola w wymianie okien w salach przedszkolnych.

Parafia Ewnagelicko-Augsburska w Sycowie zawdzięcza przodkom rodziny ufundowanie Kościoła pw. Ap. Jana i Piotra. Książę regularnie odwiedza parafię, służy jej radą, wspomaga ją finansowo. W dużej części sfinansował remont kapitalny kościoła. Przy parafii ewnagelicko-augsburskiej w Sycowie działa stacja socjalna zakonu Joannitów, która pomaga wszystkicj mieszkańcom naszej gminy. Książę wspiera finansowo działalnośc stacji oraz interesuje się jej działalnością i zakresem świadczonych studiów. Książę troszczy się o mieszkańców całej gminy. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie w wyniku współpracy z Księciem otrzymało w darze sprzęt multimedialny (laptop, projektor, kamerę). Ufundował także kilka stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Książę Ernst po ostatniej wizycie w kościele p.w. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie postanowił wesprzeć finansowo tę świątynie. Z pieniędzy, jakie zostały przekazane wykonano gruntowną renowację bocznego ołtarza. Książę Ernst Johann Biron von Curland przekazał kilka eksponatów do Muzeum Regionalnego w Sycowie, które stanowią część stałej wystawy dotyczącej historii ziemi sycowskiej.

Kurt Heinzler

Kurt HeinzlerUrodził się 18 kwietnia1938 r. w Malsch w Niemczech. Jest przewodniczący Komitetu Partnerskiego Syców-Malsch w Niemczech, od 1982 r. organizator i czynny uczestnik akcji pomocy humanitarnej dla naszej gminy. Materialnymi śladami aktywności 72-letniego Kurta Heinzlera w Sycowie są m.in.: liczni mieszkańcy korzystający z przywiezionej przez niego żywności, odzieży, środków czystości itp.; to wsparcie i pomoc w realizacji obwodnicy Sycowa; wsparcie dla sycowskiego szpitala (łóżka, sprzęt rehabilitacyjny, pościel); sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni działającej przy parafii ewangelickiej; pomoc dla świetlicy socjoterapeutycznej (odzież, sprzęt AGD, elektronika, przybory szkolne), wsparcie remontu i przywrócenia do działania dzwonów na wieży kościelnej; organizacja spotkań partnerskich i wymiany kulturalnej.

Kurt Heinzler z żonąKurt Heinzler jest w Sycowie osobą powszechnie znaną, cenioną i szanowaną. Ma niezaprzeczalne i wieloletnie zasługi dla naszego miasta i gminy. O tym, jak bliskie są mu sprawy związane z Sycowem świadczy chociażby fakt, że bez zmrużenia oka gotów jest osobiście organizować zbiórki darów, ich segregacje, przygotowanie do transportu, załadunek i osobiste prowadzenie pojazdu transportowego do Sycowa. Jest również zawsze do dyspozycji gdy przygotowywane są wnioski o dofinansowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych. Pierwszy jego kontakt z Sycowem, jak to często w życiu bywa, był przypadkowy. 26 października 1982 r. podczas przejazdu z pomocą humanitarną do Lublina, z powodu awarii jednego z samochodów, zmuszony był zatrzymać się w Sycowie i odtąd stał się przyjacielem Sycowa i sycowian. Kurt Heinzler odebrał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2010 roku.
 

Aleksandra Hołubecka-Zielnica

Aleksandra Hołubecka-ZielnicaUrodziła się w kwietniu 1937 r. w Zamotyszczach na Wołyniu. W wieku sześciu lat została wraz z rodzicami deportowana do Miodar koło Oleśnicy, skąd w styczniu 1945 r. przybyła do Wielowsi. Jest absolwentką sycowskiego LO, ukończyła Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, a po dwóch latach pracy w szkole podjąła studia etnograficzne na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej praca magisterska „Proces społecznej adaptacji i integracji ludności na Dolnym Śląsku na przykładzie wsi Dziadowa Kłoda w powiecie sycowskim” wydana została w publikacji „Wieś dolnośląska” ,Wrocław 1970 r. Od września 1963 r. do czerwca 1965 r. pracowała jako nauczycielka w Sycowie i Wojciechowie Wielkim. Zainteresowała się wtedy historią swej małej ojczyzny. Mieszka we Wrocławiu. Wnikliwa badaczka pogranicza regionu dolnośląsko-wielkopolskiego, kronikarka sycowskich dziejów, która swoimi licznymi publikacjami nie pozwala zapomnieć o ziemi sycowskiej czasów powojennych, o nieistniejącym już zamku, jak i o samej rodzinie Bironów.

Wręczenie tytułu 30.09.2010 r.Rezultatami swych poszukiwań dzieliła się m.in. z czytelnikami loklanej gazety, w której ukazały się cykle publikacji: „Pamiętny styczeń 1945”, „Wojny po wojnie”, „Ostatnie dożynki”. W roku 2009 wydali też arcyciekawy tomik „Były sobie zamki”.  Wraz z ś.p. mężem Krzysztofem jest autorką książki "Był taki czas... Pogranicze polsko-niemieckie (Syców - Kępno - Ostrzeszów)" wydanej w 2011 r. Aleksandra Hołubecka-Zielnica odebrała tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2010 roku.
 

Krzysztof Zielnica

Krzysztof ZielnicaUrodził się w Wijewie w 1936 roku. Etnolog, afrykanista, bibliograf i regionalista. W latach 1959-1964 odbył studia z zakresu etnografii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Tamże w latach 1965-1969 odbył studia doktoranckie z zakresu etnografii Afryki. Praca magisterska „Tło etniczne trudności wewnętrznych Ghany” została opublikowana w czasopiśmie „Lud”; dysertacja doktorska „Kształtowanie się świadomości etnicznej ludu Ewe (pogranicze Ghany, Togo i Dahomeju) została nagrodzona i opublikowana w 1976 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszerna bibliografia do tej pracy została w 1976 r. wydana w Wiedniu. W tym samym roku odbył pobyt studyjny w zachodniej Afryce (Ghana, Togo, Górna Wolta, Mali, Wybrzeże Kości Słoniowej). W latach 1973-1976 adiunkt w Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego IHKM PAN we Wrocławiu (opracowania kartograficzne z zakresu kultury materialnej i duchowej). W latach 1980-1981 Gastprofessor w Wissenschaftskolleg zu Berlin, gdzie pracował nad monografią poświęconą kontaktom Alexandra von Humboldta z Polską i Polakami. 


Krzysztof Zielnica wręczenie tytułuWnikliwy badacz pogranicza regionu dolnośląsko-wielkopolskiego, sprawdzony kronikarz sycowskich dziejów, który swoimi licznymi publikacjami nie pozwalał zapomnieć o ziemi sycowskiej czasów powojennych, o nieistniejącym już zamku, jak i o samej rodzinie Bironów. Rezultatami swych poszukiwań dzielił się m.in. z czytelnikami Gazety Sycowskiej, w której ukazały się cykle publikacji: „Pamiętny styczeń 1945”, „Wojny po wojnie”, „Ostatnie dożynki”. W zeszłym roku wydal też arcyciekawy tomik „Były sobie zamki”.  Współautor książki   "Był taki czas... Pogranicze polsko-niemieckie (Syców - Kępno - Ostrzeszów)" wydanej w 2011 r. Krzysztof Zielnica , zmarł 01.05.2012 r. Krzysztof Zielnica odebrał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2010 roku.

 Grażyna Orłowska - Sondej 

Grażyna Orłowska - SondejOd przeszło 30 lat jest dziennikarką Ośrodka Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Urodziła się w 1949 r. w Jaszczowie k/Lublina. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska, studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 16 lat redagowała Dolnośląski Magazyn Reporterów, którego bohaterami byli mieszkańcy naszego regionu, ich losy i problemy poruszające opinię społeczną.
Wielką fascynacją i niemal uzależnieniem Grażyny Orłowskiej - Sondej trwającym już ponad 20 lat są Kresy. Od dziesięciu lat, od zarania organizowanych przez nasze miasto koncertów charytatywnych na rzecz Białorusi i Ukrainy, dziennikarka towarzyszy i rokrocznie sekunduje tej dobroczynnej inicjatywie. Pokłosiem koncertu jest pomoc materialna, ale także możliwość odwiedzenia kraju przez tych, którzy na Wschodzie pozostali. Dobra znajoma sycowian niezmiennie przypomina, że korzenie kilku milionów Polaków wywodzą się ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.  W  firmowanym przez siebie autorskim programie “Studio Wschód” realizuje reportaże opowiadające o związkach Dolnoślązaków z ojczyzną ich przodków, podtrzymuje więzi z rodakami, tak, by nie czuli się opuszczeni i zapomniani przez ojczyznę. Dziennikarka dociera do żyjących tam jeszcze Polaków, często ubogich, starych ludzi z pomocą żywnościową. W kraju poszukuje sponsorów, którzy zechcieliby wesprzeć także młodszych kresowian, organizując wymianę młodzieży, wyposażenie dla szkół czy ich dokształcanie w Polsce. Współautorka akcji “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, wspólnie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i gronem wolontariuszy, także z Sycowa, porządkuje polskie cmentarze i rekonstruuje mogiły pozostałe na Wschodzie.

Dla starszego pokolenia to kraj lat dziecinnych, dla młodego, kto wie, może to jedna z ostatnich “okazji”, by mogło poznać historię swojego narodu. Dlatego tak bardzo zależy jej na tym, by do swych działań włączyć młodych Dolnoślązaków, a z nimi sycowian. Dobrze współpracuje z sycowską młodzieżą, starając się zmobilizować i uwrażliwić młode pokolenie na spotkania z Kresami i przeszłością, aby potrafiło zrozumieć więcej. W świątecznej akcji “Podaruj paczkę na kresy” udział biorą przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele sycowskich szkół, w pomoc angażują się także nasze parafie. Z Burmistrzem Gminy Syców oraz chórem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia promowała naszą małą ojczyznę na Białorusi. Razem z nimi odwiedzała miejsca będące ostoją polskości, ucząc szacunku dla trudnej historii. Nie tylko kresowian przekonała, że Syców nie jest jedynie obco brzmiącą nazwą na mapie Polski i że spotkają tu wielu życzliwych ludzi o otwartych sercach. Dziennikarka przy każdej okazji rekomenduje Syców i sycowian.

Laureatka wielu nagród i odznaczeń państwowych i honorowych, w tym nagrody Parlamentu Europejskiego “za budowanie mostów ponad granicami, w uznaniu jej działalności społecznej na rzecz pojednania narodów Europy Środkowej  Wschodniej”, którą otrzymała w 2009 roku. Grażyna Orłowska - Sondej posiada dar organizowania pracy zespołów ludzi zapaleńców, współpracujących przy kolejnych akcjach. Dzięki niespożytej energii połączonej z pasją konsekwentnie realizuje wytyczone sobie cele. Ważne jest wsparcie i ważna jest pamięć - Pani Redaktor Grażyna Orłowska-Sondej potrafi to połączyć.

Krzysztof Świderek

Krzysztof ŚwiderekJest rodowitym sycowianinem. Urodził się w 15 marca 1962 r. i na sycowskiej ziemi stawiał swoje pierwsze kroki. Wyższe wykształcenie zdobył na uczelni zagranicznej (Charków, obecna Ukraina), tam obronił pracę doktorską, po czym pracował m.in. w wojewódzkich władzach samorządowych. Prowadząc działalność gospodarczą zajmował się promocją Polski w krajach Ameryki Południowej i Europy Wschodniej.

Od 1998 r. jest pracownikiem polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej:
w latach 1998 - 1999 - I sekretarz w Ambasadzie RP w Ałma-Aty (Kazachstan),           
w 1999 - 2003 - Konsul Generalny RP w Konsulacie Generalnym RP w Kijowie (Ukraina),
2004 - 2005 - pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
2005 - 2009 - kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku (Białoruś),
2010 - 2015 - Konsul Generalny RP w Winnicy (Ukraina) w stopniu Radca - Minister.
2017 - obecnie  - Konsul Generalny RP w Irkucku (Rosja) 

 

Krzysztof Świderek w 2004 r., dzięki przychylności i wsparciu władz naszej gminy, zainicjował organizację w Sycowie koncertów charytatywnych na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi. Przedsięwzięcie to bardzo szybko znalazło sobie wielu sympatyków zarówno w Polsce, jak i za granicą. Syców zaczęły odwiedzać polskie zespoły artystyczne ze Wschodu oraz delegacje polonijne z krajów europejskich i pozaeuropejskich. Nasze miasto zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu, ministerstw i dyplomacji, władze samorządowe wielu miast, prezesi polskich i kresowych organizacji, duchowni zarówno rzymskokatoliccy, jak i prawosławni. Koncert już po kilku latach otrzymał miano ogólnopolskiego i jest jedynym tego typu przedsięwzięciem, tradycyjnie odbywającym się w Polsce.

W tym okresie przez rodzinne miasto przewinęło się kilka tysięcy gości. Impreza ma ogromną wartość sentymentalną. Wspólnie z gośćmi “wędrujemy” do miejsc, które są ostoją polskości, nabieramy szacunku do przeszłości i na nowo odkrywamy znaczenie słowa patriotyzm. Dobroczynną inicjatywą na rzecz rodaków “zaraziły się” i za przykładem Sycowa jej organizację przejęły także inne miasta, m.in. Krośnice, Świdnica czy Legnica. Od trzech lat ma u nas miejsce jeszcze inne ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest akcja ratowania starych, zniszczonych polskich cmentarzy na Wschodzie pod nazwą “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Wspólne dziedzictwo łączy: Krzysztof Świderek podczas wspomnianego koncertu zainicjował msze święte ekumeniczne - kolejną cegiełkę w dziele budowy porozumienia pomiędzy narodami i kościołami różnych wyznań. W trakcie swojej misji dyplomatycznej doprowadził do wizyt delegacji władz samorządowych miasta i sycowskich zespołów artystycznych na Ukrainie i Białorusi, w tym ich udziału w Dniach Kultury Polskiej w Berdyczowie. W obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Mińsku oraz podczas pierwszej ukraińskiej edycji Europejskich Spotkań Dziedzictwa i Chrześcijaństwa w Winnicy i Kamieńcu Podolskim pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wystąpił chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Sycowa.

W 2006 r. w trakcie uroczystości koncertowych odbył się pierwszy w Polsce Polonijny Biznes Forum Polska - Ukraina - Białoruś. Konsul jest fundatorem pomnika Papieża - Polaka Jana Pawła II w rodzimej wspólnocie parafialnej. Wyróżniony i odznaczony przez wiele instytucji państwowych i organizacji społecznych zarówno w Polsce, jak i za granicą uczy patrzeć w przyszłość, nie odcinając się od przeszłości.
Działalność Krzysztofa Świderka na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów sąsiedzkich po wschodniej stronie naszej granicy, jak i naszej małej ojczyzny, stała się dla niego wyzwaniem, któremu stara się sprostać i czyni to, jak niezmiennie powtarza, z potrzeby serca.