Strona główna/Aktualności/Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

23 08 2023 #Komunikaty

Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że dnia 24 września 2023 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb
rolniczych. W związku z powyższym, od dnia 25 sierpnia do 4 września 2023 r. w pokoju 39 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, dostępny będzie do wglądu spis członków dolnośląskiej izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.


Ponadto do dnia 4 września 2023 r. w pokoju 39 tut. urzędu można zgłaszać i rejestrować kandydatów na członków rad
powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej. Szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych czynności
związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych dostępny na stronie
https://izbarolnicza.pl/wybory-2/  lub na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.