Wydarzenia

terminarz dnia 14.02.2024

Porządek LXXII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, III p.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2024-02-14
Godzina: 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 28 grudnia 2023 r. do 14 lutego 2024 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych
w okresie od 28 grudnia 2023 r. do 14 lutego 2024 r.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomagającym.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/562/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LXIX/548/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady  Miejskiej w Sycowie na rok 2024.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Sycowie za rok 2023.
11. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za rok 2023.
12. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
13. Oświadczenia i komunikaty.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
12 lutego 2024 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca https://sycow.esesja.pl/ 

Wyjątkowy koncert zespołu Trzy Czwarte

Miejsce: Centrum Kultury w Sycowie
Kategoria: Kultura
Data: 2024-02-14
Godzina: 18:00

Bądź z nami w Walentynki