• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 24.11.2022

Porządek LIV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2022-11-24
Godzina: 17:00

z dnia 24 listopada 2022 r., godz. 17:00

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022.
4. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
24 listopada 2022 r. godz. 16: 45 , sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca https://sycow.esesja.pl/