• język migowy
 • BIP

Arboretum leśne w Stradomi

im. Prof. Stefana Białoboka w Nadleśnictwie Syców we wsi Stradomia Dolna

Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka powstało w 1993 roku na bazie szkółki leśnej, by z czasem przekształcić się w prawdziwy  kompleks kultury leśnej, z oazami wyciszenia i spokoju. Możemy w nim zobaczyć park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z towarzyszącymi im mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tu również tzw. zielona szkoła, będąca punktem organizacyjnym i ekspozycyjnym sezonowych wystaw zbiorów przyrodniczych np. owadów lub roślin oraz ekspozycji fotograficznych. Arboretum bierze udział w ogólnopolskim programie zachowania zasobów genowych drzew leśnych. Szkoła prowadzi lekcje przyrody, konferencje i spotkania przyrodników.

Arboretum leśne w SycowieTen wielki ogród leśny ma powierzchnię około 150 ha i składa się z następujących części: alpinarium (ogrodu roślin wysokogórskich), kolekcji dendrologicznej (1 158 gatunków i odmian), kolekcji roślin wodnych i chronionych (ponad 100 gatunków), szkółki drzew leśnych i obcego pochodzenia (roczna produkcja materiału szkółkarskiego taksonów drzew i krzewów to 200 000 sadzonek), kompleksu pięciu stawów, leśnej ścieżki edukacyjnej i automatycznej stacji meteorologicznej. Typem porastającego lasu jest bór mieszany świeży, złożony z sosny, dębu i brzozy z miejscową domieszką świerka, olchy, osiki i czeremchy. Unikatowa dendroflora liczy około 1700 polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonów drzew i krzewów pochodzących z różnych regionów Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Dotychczas w arboretum założono plantację nasienną sosny czarnej, olchy czarnej i modrzewia europejskiego. Odtworzono zbiorniki wodne oraz dokonano nasadzeń rododendronów pod okapem drzewostanu sosnowego. W 1997 roku założono alpinarium. Oprócz produkcji materiału na potrzeby selekcji leśnej, w arboretum zgromadzono ok. 1800 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek, w tym 150 gatunków i odmian rododendronów, 80 azalii, 60 świerków, 50 pierisa, 50 jałowców, 50 sosen, 30 żarnowców, 20 jodeł, 20 brzóz, 35 buków, 15 olsz, 10 dębów i wiele innych. Stanowią one materiał mateczny do ewentualnej produkcji sadzonek. Zgromadzona kolekcja pochodzi z wymiany z innymi placówkami z kraju i zagranicy.

Do głównych zadań arboretum należy między innymi:

 • gromadzenie, utrzymanie, rozwój i ocena udokumentowanych i oznaczonych kolekcji polskich drzew doborowych;
 • zakładanie oraz prowadzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych różnych gatunków drzew;
 • uprawa drzewostanowa obcych gatunków drzew na udokumentowanych powierzchniach doświadczalnych do oceny przydatności dla gospodarki leśnej;
 • aklimatyzacja nowych gatunków i odmian drzew i krzewów;
 • ochrona prawnie chronionych, ginących i zagrożonych gatunków roślin;
 • prowadzenie wymiany nasion, zrazów i roślin z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowo - badawczymi;
 • produkcja materiału szkółkarskiego drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby własne i zewnątrz.

Arboretum powstaje dla celów edukacyjnych. Warto dodać, że najpiękniejsze polskie arboreta mają po 200 lat. Chcemy, aby odwiedzający nas mieli okazję ujrzenia na własne oczy tysięcy gatunków drzew i krzewów rosnących na całym świecie. W arboretum rosną krzewy i byliny ozdobne z całego świata, także te egzotyczne. Tu niewątpliwie swe pierwsze kroki skierują ci właściciele ogrodów, którzy zechcą podpatrzeć, czym warto swą ziemię udekorować.

Adres

ARBORETUM LEŚNE im. prof. Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców

 • ul. Leśna 6, Stradomia Dolna
 • 56-504 Dziadowa Kłoda tel. / fax. 62 785-13-25

Arboretum jest czynne od 3 kwietnia do 31 października we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 - 17.00
Zgłoszenia grup i wycieczek zorganizowanych oraz punkt sprzedaży roślin: 609 431 901.

Bilety wstępu

 • Dzieci do lat 7- wstęp bezpłatny
 • Wycieczki szkolne, grupy zorganizowane- wstęp bezpłatny
 • Bilet normalny- 3,00 zł
 • Bilety ulgowe (młodzież szkolna i akademicka) - 2,00 zł
 • Bilet okolicznościowy (fotografia ślubna) - 30,00 zł

NADLEŚNICTWO SYCÓW

ul. Kolejowa 14
56-500 Syców
tel. 62 785 2127, fax. 62 786 9032
http://www.asycow.lasypanstwowe.poznan.pl/
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ