• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Wniosek o tzw. żłobkowe od 1 kwietnia 2022 r.

Wniosek o tzw. żłobkowe od 1 kwietnia 2022 r.

10 01 2022 #Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmowałelektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnieb 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Będą mogli z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, objętej dofinansowaniem nie będzie można wliczyć opłat za wyżywienie.

O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022r. Jednak ZUS może przyznać dofinansowanie od stycznia 2022 r. lub kolejnego miesiąca, jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.