Strona główna/Aktualności/Weź udział w szkoleniu dot. turystyki na obszarach (..)

Weź udział w szkoleniu dot. turystyki na obszarach wiejskich

14 03 2023 #Aktualności

,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Warsztat skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego: pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.

 

Miejsce warsztatu: Villa Polanica , ul. Matuszewskiego 8 , 57-320 Polanica Zdrój

Termin warsztatu: 31.03.2023 r.

Rozpoczęcie: godz. 10:00

Warunki uczestnictwa: W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail: marek.janczyszyn@dot.org.pl do dnia 27.03.2023 r.

 

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu.

O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Agenda Warsztatu i dodatkowe informacje.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Odwiedź portal KSOW http://ksow.pl i zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.