Strona główna/Aktualności/Przetarg na działki pod zabudowę jednorodzinną na (..)

Przetarg na działki pod zabudowę jednorodzinną na terenie miejscowości Wioska!

14 03 2023 #Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SYCOWIE  ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w miejscowości Wioska, gmina Syców

1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Wioska
1) działka nr 332/3 o pow. 0,1064 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00061856/4;
2) działka nr 332/4 o pow. 0,1071 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00061856/4;
3) działka nr 332/5 o pow. 0,1204 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00061856/4;

2. Opis nieruchomości:
Działki nr 332/3, 332/4, 332/5 położone w miejscowości Wioska, w odległości 2,5 km od
centrum Sycowa. Porośnięte zielenią niską (trawą i chwastami). 
Uzbrojenie terenu: w drodze (ul. Jodłowa) sieć wodociągowa, w okolicy kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i gazownicza. Nieruchomości są wolne od obciążeń i wszelkich zobowiązań.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług
Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są wskazane
wyżej działki, zostały określone w uchwale nr XLIV/311/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wioska (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia
2018 r. poz. 41)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
1) działka nr 332/3 - 81.620,00 zł netto
2) działka nr 332/4 - 82.170,00 zł netto
3) działka nr 332/5 - 91.080,00 zł netto
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin i miejsce przetargu:
1) działka nr 332/3 - 17.04.2023r., godz. 9:00, siedziba Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój 57
2) działka nr 332/4 - 17.04.2023r., godz. 9:30, siedziba Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój 57
3) działka nr 332/5 - 17.04.2023r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój 57

Inne szczegóły do pobrania poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieruchomości
pdf 2023-03-14 Ogłoszenie o przetargu - działki_Wioska.pdf
ilość pobrań: 244
Ogłoszenie o przetargu - działki_Wioska.pdf 215,96KB zobacz
jpg 2023-03-14 Wioska_332_3.jpg
ilość pobrań: 181
Wioska_332_3.jpg 365,68KB zobacz
jpg 2023-03-14 Wioska_332_4.jpg
ilość pobrań: 113
Wioska_332_4.jpg 376,31KB zobacz
jpg 2023-03-14 Wioska_332_5.jpg
ilość pobrań: 102
Wioska_332_5.jpg 393,81KB zobacz
jpg 2023-03-14 Wioska_mapa_332.3.jpg
ilość pobrań: 157
Wioska_mapa_332.3.jpg 336,42KB zobacz
png 2023-03-14 Wioska_mapa_332.4.png
ilość pobrań: 105
Wioska_mapa_332.4.png 1,71MB zobacz
jpg 2023-03-14 Wioska_mapa_333_5.jpg
ilość pobrań: 134
Wioska_mapa_333_5.jpg 335,08KB zobacz