Strona główna/Aktualności/Informacja nr 18/2023 o planowanej do realizacji operacji (..)

Informacja nr 18/2023 o planowanej do realizacji operacji własnej - Informacja nr 18/2024

22 01 2024 #Aktualności

Operacja zakłada realizację innowacyjnych działań dla mieszkańców dotyczących kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje, etc.). Celem operacji jest wzmocnienie tożsamości lokalnej przez innowacyjną promocję jego walorów.