Strona główna/Aktualności/Zwolnienia z korzystania zezwoleń na sprzedaż napojów (..)

Zwolnienia z korzystania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla gastronomi i opłaty dla detalistów

18 05 2021 #Aktualności

Zwolnienia z korzystania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jedną z branży, która została najbardziej dotknięta skutkami epidemii jest branża gastronomiczna. Wprowadzone obostrzenia polegające na zawieszeniu działalności restauracji i innych punktów gastronomicznych skutkują pogorszeniem się wyników finansowych tych firm. Pewnym odciążeniem w tych ciężkich czasach dla gastronomii jest ostatnio podjęta uchwała Rady Miejskiej w Sycowie.

Gastronomia zwolniona z opłat alkoholowychBurmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, iż Rada Miejska w Sycowie, na podstawie przygotowanego projektu, podjęła w dniu 29 kwietnia 2021 r. uchwałę Nr XXVI/198/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Syców w 2021 roku. Zwolnienie dotyczy II i III raty opłaty należnej w 2021 roku.

Wyżej wymieniona pomoc dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne, czyli jak wyżej, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

W przypadku zwrotów, będą one dokonywane z mocy uchwały Nr XXXII/280/2021 Rady Miejskiej w Sycowie, przy wskazaniu pismem przez Przedsiębiorcę informacji dotyczących numeru konta bankowego, na który zostanie zwrócone 2/3 opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021.

Jednocześnie przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (DETAL), że dnia 31 maja 2021 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Syców, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, O/Syców nr: 78 88900001 09362035 20090001- z podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Brak wniesienia opłaty II raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. do 31 maja 2021r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej.

Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty. Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. W następstwie przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.