Strona główna/Aktualności/Program „Czyste powietrze” spotkanie informacyjne dla (..)

Program „Czyste powietrze” spotkanie informacyjne dla mieszkańców

7 02 2023 #Aktualności

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji do wymiany pieca oraz przeprowadzenia termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”, w oparciu o obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 r. zmiany.


Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu, a także informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność.

Spotkanie odbędzie się w: Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie - w sali sesyjnej - pokój nr 57 (III p.)

TERMIN: 02 marca 2023 r. o godz. 16:00 


Szczegółowe informacji o programie dostępne są pod linkiem: czystepowietrze.gov.pl  
Wszystkich zainteresowanych oraz rozważających udział w programie serdecznie zapraszamy!

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje takie jak:

 • Wymiana starego pieca (węglowego, miałowego, na drewno) na nowe źródło ciepła
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie budynku
 • Wymiana okien, drzwi, bramy garażowej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny 
 • Dofinansowanie ocieplenia budynku oraz zakupu i montażu okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, jest możliwe jeśli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy miało miejsce przed 31.12.2013 r.

Ważne! Możliwe jest dofinansowanie inwestycji rozpoczętych oraz już zakończonych! W takim przypadku pomiędzy datą wystawienia faktury, a dniem złożenia wniosku nie może minąć więcej niż 6 miesięcy.


Źródło ciepła jakie można zakupić w ramach dofinansowania:

 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kotłownia gazowa z przyłączem gazowym
 • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • Pompa ciepła powietrze/woda
 • Pompa ciepła gruntowa
 • Kocioł na pellet drzewny 1) 2)
 • Kocioł zgazowujący drewno 1) 2)
 • Kocioł dwupaliwowy 1) , tj. zgazowujący drewno i spalający pellet
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  1) tylko w przypadku kiedy nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej
  2) w przypadku kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny o emisyjności cząstek stałych o wartości 20-40 mg/m 3 , koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.