Strona główna/Aktualności/Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Stradomi (..)

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Stradomi Wierzchniej

16 11 2023 #Komunikaty

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINY SYCÓW odwołuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 858/2 o powierzchni 1,5009 ha, obręb Stradomia Wierzchnia, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą: Nr WR1E/00072281/2.

wyznaczony na dzień 27 listopada 2023 roku o godz. 9:00

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymują zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na numer konta bankowego, z którego została dokonana wpłata. 

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.sycow.pl, www.monitorurzedowy.pl oraz w prasie lokalnej.

BURMISTRZ DARIUSZ MANIAK