Strona główna/Aktualności/Już 26.09 zaczynamy głosowanie na projekty w ramach (..)

Już 26.09 zaczynamy głosowanie na projekty w ramach Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

25 09 2023 #Aktualności

Od 26 września do 10 października 2023 r. będziemy głosować na projekty w Sycowskim Budżecie Obywatelskim na 2024 r. Możemy oddać głos na jeden z 10 projektów, a zwycięskie projekty będą realizowane w 2024 r. Głosując współdecydujemy  o przeznaczeniu części wydatków publicznych, ale również o tym w jaki sposób chcemy zmieniać nasze otoczenie. Zadbajmy o to, aby oddać WAŻNY GŁOS!

Na jakie projekty będzie można zagłosować? Oto lista:

 • Projekt 01/2023: Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa! - 39.900 zł
 • Projekt 02/2023: Bezpieczeństwo ponad wszystko - 40.000 zł
 • Projekt 03/2023: Aktywnie dla wszystkich w Ślizowie - projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Ślizów - 33.200 zł
 • Projekt 04/2023: Przywrócić pamięć nekropoliom - 24.000 zł
 • Projekt 06/2023: Na STRAŻ-y bezpieczeństwa - 39.990 zł
 • Projekt 07/2023: Festyn rodzinny - 3.000 zł
 • Projekt 09/2023: Sycowskie Własne Kino Plenerowe - 39.999 zł
 • Projekt 10/2023: Bezpieczna wieś - 40.000 zł
 • Projekt 11/2023: Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś - Budowa I Wiaty Biesiadno - Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś” - 39.750 zł
 • Projekt 12/2023: Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wałowej - 40.000 zł

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się informacje na temat poszczególnych wniosków:

https://bip.sycow.pl/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2024 

Gdzie i jak głosować?

Możesz wybrać, w jaki sposób zagłosujesz na projekt wg jednej z dwóch możliwości:

 1. internetowo
 2. papierowo, poprzez wrzucenie karty do urny

My rekomendujemy głosowanie internetowe, ponieważ jest znacznie wygodniejsze i szybkie.

W jaki sposób mogę zagłosować? 

Poprzez formularz elektroniczny -

link do formularza będzie dostępny od godziny 8:00 na stronie sycow.pl/dla-mieszkanca/budzet-obywatelski, w „Aktualnościach” na stronie sycow.pl oraz udostępniony na fb Syców - Oficjalny profil miasta.

GŁOSUJ TERAZ   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfltRMt2LylBvqMzjheaOLp392T86ULgDSUBIRovb8lkfKlYw/viewform?usp=sf_link 

 

W formularzu do głosowania on-line należy zaznaczyć wszystkie wymagane pola, np. kropką lub wypełnić swoje dane, aby przesłany głos został oddany POPRAWNIE

sbo1

SBO2

  Wrzucenie głosu do urny w wyznaczonych lokalizacjach:

 1. A) Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1 - w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30, wtorek 8:30 - 16:30)
 2. B) Biblioteka Publiczna w Sycowie, ul. Kościelna 3a, w godzinach pracy biblioteki (poniedziałek - czwartek 7:30 - 16:00; piątek 7:30 - 18:00)
 3. B) Sołectwa gminy Syców: 
 • - Biskupice - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach
 • - Drołtowice - w dniach 26.09 - 10.10.2023, Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 
 • - Działosza -  w dniu 01.10.2023 r., g.16:00-19:00 oraz  w dniu 05.10.2023 r., g.17:00-19:00 - świetlica wiejska 
 • - Gaszowice - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach
 • - Komorów - w dniu 28.09.2023 r., g.17:00-20:00 oraz  w dniu 05.10.2023 r., g.17:00-20:00 - świetlica wiejska 
 • - Nowy Dwór - głosowanie poprzez formularz elektroniczny on-line lub urna w innych lokalizacjach.
 • - Stradomia W. - w dniach 26-30.09; 2-7.10; 9-10.10 (oprócz niedziel), świetlica wiejska, w godz. 12:00-18:00
 • - Szczodrów: 26-29.09.2023, świetlica wiejska, godz. 16:00 - 19:00
 • - Ślizów: w dniach 26.09 - 10.10.2023, sklep Grześ w Ślizowie, godz. 7:00 - 19:00 
 • - Wielowieś - w dniach 26.09 - 10.10.2023, świetlica wiejska, godz. 17:00 - 18:30 
 • - Wioska - w dniach 26.09 - 10.10.2023, pod adresem sołtysa Wioski - Wioska 2 
 • - Zawada - od 26.09 - 10.10.2023, sklep w Zawadzie, w godz. otwarcia sklepu 


 MIEJSCE DO GŁOSOWANIA NA KARCIE:

sBO3

 

Zadbaj o to, aby oddać WAŻNY GŁOS?

 • Głosowanie trwa wyłącznie w okresie 26 września - 10 października 2023 r.
 • Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
 • Zaznaczyć należy tylko jeden projekt, na który chcemy zgłosować. Jeśli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania albo zaznaczonych będzie więcej niż jeden projekt, głos będzie nieważny.
 • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy wybranym jednym zadaniu na karcie do głosowania (w formularzu elektronicznym jest to „kropka” zaznaczona w wybranym jednym polu)
 • Informacje na karcie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
 • Oddany głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  • - oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem;
  • - na karcie wybrano więcej niż 1 projekt
  • - mieszkaniec odda więcej niż jeden głos w głosowaniu;
  • - imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne;
  • - adres wpisany na karcie jest nieczytelny;
  • -  brak na karcie podpisu osoby głosującej;
  • - brak na karcie pełnych danych w adresie lub nazwisku głosującego:
  • - brak znaku „X” na karcie do głosowania;
  • - został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Syców;
  • - został złożony przez mieszkańca, który w dniu głosowania nie miał skończonych 16 lat


W przypadku pytań dotyczących Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. zapraszamy  do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Sycowie, pok. nr 11 A, tel. 62 785 51 38, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, WYŚLIJ WIADOMOŚĆ