Strona główna/Aktualności/Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie (..)

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie Syców

25 07 2023 #Komunikaty

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. jest zobowiązany do zinwentaryzowania źródeł niskiej emisji na terenie gminy Syców.


W związku z powyższym w terminie od 10 lipca 2023 r., na terenie Miasta i Gminy Syców prowadzone będą badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych w zakresie posiadanych źródeł ciepła. Inwentaryzacja pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Uwaga! Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny.  


Działania inwentaryzacyjne będą prowadzone przez firmę AMM Investments Sp. z o.o. Pracownicy wymienionej firmy, wyposażeni będą w pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu. Ankieterzy odwiedzą wszystkie punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie celem dokonania spisu.


Ankietę można wypełnić także samodzielnie:
• wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej - co jest preferowaną metodą:
- http://amminvestments.pl/sycow 
• telefonicznie pod numerem: +48 794 607 008 (w godz. 14:00 - 17:00).


Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!