Strona główna/Aktualności/30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji (..)

30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania

6 05 2022 #Komunikaty

Przypominamy, że 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracje mogą być składane w dwojaki sposób:
- elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl, bezpośrednio w systemie,
- w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

 

CEEB