Jak załatwić sprawę w Urzędzie

Wybrane procedury obsługi interesanta obowiązujące w Urzędzie: bip.sycow.pl/pl/868/0/procedury-obslugi-interesanta.html

Usługi na platformie obywatel.gov.pl: obywatel.gov.pl/

Katalog spraw na platformie e-PUAP: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/eo4iy2u03l

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI