• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Książe Biron von Curland

Ernst Johann Carl Oskar Eitel Friedrich Peter Burchard Biron von Curland


Książe Ernst Johan Biron von Curland
Ernst Johann  Biron von Curland urodził się 6 sierpnia 1940 r. w Berlinie. Jest potomkiem Ernsta Jana Birona, księcia kurlandzkiego, głowy rodu Bironów, przewodniczący Związku Szlachty Śląskie prawnuk cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Syn Carla Petera Birona von Curland i Herzeleidy von Hohenzollern.
Z zawodu fizyk. Pracownik naukowy Instytutu Maxa Plancka. Od 1982 roku głowa książęcego rodu Bironów i tytularny wolny pan stanowy Sycowa.
Książę Ernst Johann Biron von Curland jest osobą bardzo związana z Miastem i Gminą Syców. Nie urodził się w Sycowie, ale ukochał to miejsce, w którym żyli jego przodkowie. Jego rodzina wiele lat mieszkała w pięknym pałacu położonym niegdyś w centrum miasta. Książę Ernst Johann Biron von Curland wraz z całą rodzina od wielu lat wspiera nasze miasto i jego mieszkańców.
Przedszkole nr 3 w Sycowie zawdzięcza Księciu Ernst Jonah Biron von Curland podarowane obrazy, które upiększyły korytarze
i wyposażenie sal dla dzieci w przedszkolu. Książę ufundował duże parasole przeciwsłoneczne oraz zabawki na plac zabaw. Dodatkowo wspierał finansowo dyrekcję przedszkola w wymianie okien w salach przedszkolnych.
Parafia Ewnagelicko-Augsburska w Sycowie zawdzięcza przodkom rodziny ufundowanie Kościoła pw. Ap. Jana i Piotra. Książę regularnie odwiedza parafię, służy jej radą, wspomaga ją finansowo. W dużej części sfinansował remont kapitalny kościoła. Przy parafii ewnagelicko-augsburskiej w Sycowie działa stacja socjalna zakonu Joannitów, która pomaga wszystkicj mieszkańcom naszej gminy. Książę wspiera finansowo działalnośc stacji oraz interesuje się jej działalnością i zakresem świadczonych studiów. Książę troszczy się o mieszkańców całej gminy. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie w wyniku współpracy z Księciem otrzymało w darze sprzęt multimedialny (laptop, projektor, kamerę). Ufundował także kilka stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Książę Ernst po ostatniej wizycie w kościele p.w. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie postanowił wesprzeć finansowo tę świątynie. Z pieniędzy, jakie zostały przekazane wykonano gruntowną renowację bocznego ołtarza. Książę Ernst Johann Biron von Curland przekazał kilka eksponatów do Muzeum Regionalnego w Sycowie, które stanowią część stałej wystawy dotyczącej historii ziemi sycowskiej.

 

Książę Ernst Johann Biron von Curland odebrał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r.