• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Kamera2 - widok z budynku UMiG

 
 


Kamerę, administrację oraz łącze zapewnia eDial Internet.

edial.pl/kamery-online/