• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Kamera1 - Rynek w Sycowie

 
 


Kamerę dostarcza UMiG Syców. Administracja oraz łącze zapewnia eDial.

edial.pl/kamery-online/