Teren przy skrzyżowaniu

Lokalizacja

Miasto Syców, Oleśnica, na trasie S8 Wrocław-Warszawa

Właściciel

Częściowo gmina Syców oraz AGRO-EFEKT Syców

Status prawny

Własność gminy + własność prywatna

Obszar do zagospodarowania

52 ha, teren płaski poza terenami zabudowanymi

Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż

Grunt nie obciążony, gleby klasy IIIb i IV, teren przeznaczony na inwestycje przemysłowe w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna

Przez teren przebiega linia energetyczna średniego napięcia

 

Woda

Z wodociągu miejskiego – przez teren przebiega sieć wodociągowa Ø150

 

Gaz

Istnieje możliwość doprowadzenia gazu przewodowego z rozdzielni przy ul. Mickiewicza

 

Ścieki

Jest możliwość włączenia ścieków do oczyszczalni miejskiej przy ul. Komorowskiej

 

Grunt

Grunt o właściwym stopniu zagęszczenia, poziom wód gruntowych niski poniżej 2 m

 

Dostępność komunikacyjna

Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 8, bliska odległość od linii kolejowej Oleśnica – Kępno, istnieje możliwość wykonania dojazdu z ulicy Oleśnickiej lub Kolejowej.