Atuty gminy

Warunki naturalne miasta i gminy sprzyjają rozwojowi przetwórstwa rolniczego, przemysłu lekkiego, budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa ekologicznego oraz turystyki. Miasto, z myślą o potencjalnych inwestorach, dysponuje własnymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe, terenami pod budowę obiektów o funkcjach przemysłowych, składowych oraz usługowych. Miasto sprzyjać również będzie wszelkim poczynaniom w zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnej. Inwestorzy mogą liczyć na preferencyjne stawki podatkowe oraz pomoc organizacyjną.

Planowane kierunki inwestowania w gminie:
1) rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej przy zalewie wodnym, dobra sieć dróg dojazdowych i wewnętrznych;
2) rozwój usług nieuciążliwych dla środowiska.

Ułatwienia dla inwestorów:
1) tereny uzbrojone, przygotowane pod inwestycje,
2) zwolnienia z podatku od nieruchomości po rozpoczęciu działalności gospodarczej w gminie.

Deklaracje zarządu gminy:
1) ulgi podatkowe dla inwestorów,
2) pomoc w załatwianiu spraw formalno-prawnych.

Tereny inwestycyjne ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców:

- przy zbiorniku retencyjnym - 100 ha;
- przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z obwodnicą - 40 ha;
- tereny na Wiosce - ok. 10 ha;
- teren przy ul. Kaliskiej pod zabudowę jednorodzinną i handlowo usługową - 20 ha;
- teren przy ulicy Ogrodowej pod zabudowę rekreacyjno-sportową - 3,5 ha;
- tereny we wsi Komorów - 20 ha.