• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Herb, flaga, hejnał

 
 

Herbem Gminy jest jeździec na białym koniu, dmący w złoty róg, pomiędzy złotymi gwiazdami w układzie w roztrój. Barwy herbu to czarne pole, jeździec na białym koniu, złoty róg, złote gwiazdy.

                              


 

Barwy Gminy określa jej flaga, koloru czarno-biało-czerwono-żółtego.


   
                  

 

 

Hejnał Gminy: autor Kazimierz Cichoń

 
Pobierz hejnał