Malsch06-08-2007

W ramach współpracy zagranicznej 9 października 1992 r. pomiędzy miastem i gminą Syców i gminą Malsch w Badenii Wirtembergii została podpisana wspólna deklaracja przyjaźni.

Wzajemne kontakty utrzymywane są na różnych płaszczyznach, głównie kulturalnych, edukacyjnych (szkoły), społecznych, sportowo- rekreacyjnych czy samorządowych. Przewodniczącym Komitetu Partnerskiego Syców-Malsch w Niemczech jest zaprzyjaźniony z Sycowem Kurt Heinzler, natomiast ze strony Sycowa tę funkcję pełni Szczepan Babiarz. Partnerskie stosunki procentują wzajemnym poznaniem - nawiązują się zwyczajne kontakty i długoletnie przyjaźnie. Współpraca polega również na niesieniu pomocy humanitarnej: przedstawiciele Malsch systematycznie przekazują dla szpitala i przychodni w Sycowie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz wyposażenie ortopedyczne dla działającej przy parafii ewangelicko-augsburskiej wypożyczalni. W Malsch posiadamy rondo, które nazwano  imieniem Syców - Kreiser Syców. Wymiana doświadczeń integruje społeczność obu miast i stanowi trwały fundament współpracy na szczeblu gminy i regionu Dolnego Śląska. Wzajemne wizyty przedstawicieli różnych środowisk oraz ożywione spotkania dzieci i młodzieży uczą podejmowania działań w duchu tolerancji, ponad podziałami narodowymi, kulturowymi i językowymi.

Malsch – partnerskie miasto Sycowa w Badenii-Wirtembergii wyprzedziło nas i zaskoczyło, nazywając nowe rondo w swoim mieście imieniem Sycowa. Na uroczystość otwarcia, która symbolicznie zbiegła się w czasie z polskim świętem niepodległości pojechali przedstawiciele sycowskiego samorządu.

O tym, że nieźle ma się współpraca obydwu miast najlepiej świadczą czyny. Jak w każdych partnerskich relacjach mieszkańcy znajdują czas i ochotę na wzajemne odwiedziny, różnorodną pomoc i wciąż próbują siebie czymś pozytywnym zaskakiwać. Taką niespodziankę sprawiło nam ostatnio Malsch nadając nowo wybudowanemu rondu w swoim mieście nazwę Syców, w języku niemieckim Kreisel Syców. Ten ładny gest ze strony naszych partnerów wpisuje się w dobre, 16-letnie już współdziałanie. Spośród bowiem trzech partnerskich miast, z którymi Malsch się przyjaźni, to stosunki z Sycowem z roku na rok się zacieśniają i układają najlepiej. Na otwarcie ronda ze strony niemieckiej dotarły władze landu, burmistrz Malsch Elmar Himmel oraz przewodniczący komitetu partnerskiego, wieloletni przyjaciel Sycowa Kurt Heinzler. Nasza delegacja spotkała się też z rodzinami, u których zamieszkiwała młodzież ze Szkoły Muzycznej podczas niedawnej wizyty w Malsch. Teraz kolej na Syców – na przyszłorocznym święcie Sycowa promować swoje miasto będą przedstawiciele Malsch.

           

 

           Więcej informacji:

http://www.malsch.de