Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie17-07-2020

Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 lipca2020 r. , godz. 15 00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, III p.

Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 23 lipca2020 r. , godz. 15 00 Urząd Miasta i Gminy Syców,

ul. Mickiewicza 1, s.57, III p.

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu zdrowotnego na lata 2020-2021
o nazwie „Gminny program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka
ludzkiego HPV”.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego
związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.
10. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
 23 lipca 2020 r. godz. 14 00 , sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html