Nowe powierzenia zarządzania dla 3 osób z gminnych placówek oświatowych09-06-2020

Jeszcze nie ma końca roku szkolnego, a do nowego kilka miesięcy. Jednak pewne decyzje nie mogą czekać. We wtorek, 9 czerwca burmistrz Dariusz Maniak postanowił powierzyć funkcje dyrektora szefom trzech placówek:   Pani Annie Kamińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej, Pani Jolancie Rzemyk – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sycowie, Pani Monice Janiszyn – p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.

Szczególne wyzwania stoją przed osobą, która będzie zarządzać Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, w którym od września powstanie przedszkole dla 50 dzieci. 
Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się przebudową obiektu. Sycowski samorząd zadba nie tylko o przedszkolaków, ale dzieci w sumie z 280 sycowskich rodzin, które  będą uczęszczać do tej placówki. 
Nowi dyrektorzy otrzymali powierzenie obowiązków na rok. Plany realizacji konkursów w trzech placówkach pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Jednak na zastosowanie procedury powołania pozwalają przepisy prawa.

Jeszcze przed ogłoszeniem nowych nominacji burmistrz spotkał się z panią Anna Nowicką, dotychczasową dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 i osobiście poinformował o planowanych zmianach w placówce.  
„Najważniejsze w edukacji i wychowaniu to budować świadomość i zarażać do realizowania pasji. Przekazywanie dobrych wzorców dla najmłodszego pokolenia jest rzeczą, która wpływa na całe życie i zostawia w innych cząstkę nas samych.” – powiedział burmistrz dziękując za dotychczasową pracę dyrektor Nowickiej. 
Pani Anna Nowicka będzie kontynuować pracę w nowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym jako nauczyciel.