Wskazania GIS dla producentów rolnych w sytuacji prac sezonowych19-05-2020

Główny Inspektor Sanitarny wydał rekomendacje i wskazania, które nalezy przestrzegać w sytuacji zatrudniania do prac sezonowych przez producentów rolnych. Poznaj szczegóły.

 

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców 

przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Warszawa, 08.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.

2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.

3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

Szczegółowe wytyczne sa TUTAJ
Lista laboratoriów  TUTAJ