Teleporady i recepta w SPZOZ Syców13-03-2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sycowie informuje, iż w celu ograniczenia kontaktu między pacjentami w przychodni zostały uruchomione numery telefonów do lekarzy, którzy mogą przepisać recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie lub udzielić informacji bez wychodzenia z domu.

 

PORADNIA OGÓLNA

509 190 822

574 368 432

574 368 425

574 368 426

 

PORADNIA DZIECIĘCA 

574 368 433

 

Bardzo prosimy o ograniczenie planowania wizyt w przychodni i stosowania się do zasad podawanych w kwestii koronawirusa.

Numery telefonów dostępne są również na stronie internetowej przychodni.

https://www.spzozprzychodnia.pl/recepta/