Zamknięcie placówek oświatowych w dniach 12-25.03.2020 r.11-03-2020

Szanowni rodzice i mieszkańcy gminy Syców. W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa nasza gmina, tak jak wszystkie gminy i miasta w całej Polsce wprowadzają kolejne postanowienia rządu. Decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w terminie od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w placówkach oświatowych w całej Polsce. W sytuacjach nagłych, szkoły i przedszkola będą pełnić do piątku‼️ (13.03.2020r.) zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących. Natomiast od poniedziałku 16.03.2020 r. wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte. Decyzja ma charakter prewencyjny i w związku z tym prosimy wszystkich rodziców o wzięcie odpowiedzialności i zastosowanie się do tej decyzji.

 

 

Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie, na specjalnym posiedzeniu w UMiG w Sycowie, dziś o godzinie 12:00 zostali w pełni poinformowani o procedurach i wytycznych, które są wdrażane doraźnie już dzisiaj. Są dla Państwa dostępni.
Prosimy jednocześnie rodziców/ opiekunów prawnych dzieci z gminy Syców o szczególne przestrzeganie zaleceń w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczących ograniczenia kontaktu z innymi osobami. Mamy na myśli zarówno najbliższe otoczenie jak i osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie.
Zastosowanie "kwarantanny społecznej" jest potrzebne. Spędźmy ten czas w swoich domach. Placówki kulturalne i sportowe również w tym okresie odwołują wszystkie przewidziane wydarzenia.

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość uzyskania świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem do 8-go roku życia z ZUS-u za okres 14 dni. Dokument do pobrania na stronie ZUSu.