Ostrzeżenie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnicy w sprawie koronawirusa (SARS-CoV-2)26-02-2020

W związku z możliwym zagrożeniem koronawirusem PSSE w Oleśnicy wydała komunikat dot. zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) w opracowaniu przez Główny Inspektorat Sanitarny. Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami.

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski  nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) Główny Inspektorat Sanitarny

Komunikat  PSSE w Oleśnicy  za GIS  TUTAJ

Informacja głównego inspektora sanitarnego dla osób powracających z  północnych włoch  TUTAJ

 

Zasady postępowania w przypadku powrotu z terenów objętych koronawirusem 

dla województwa dolnośląskiego  TUTAJ