XVIII Sesja Rady Miejskiej w Sycowie20-02-2020

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek XVIII Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 27 lutego 2020 r. , godz. 15 00


Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia

30 stycznia 2020r

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 27 stycznia 2020r.

do 24 lutego 2020r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie

od 27 stycznia 2020r. do 24 lutego 2020r.

7. Informacja o realizacji zadań zleconych Wojewody z zakresu administracji rządowej za rok

2019.

8. Informacja Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej za okres od 01 września 2019r.

do 31 stycznia 2020r.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej

w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

i Gminy Syców.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku

rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora na uchwałę nr XVIII/87/07 z dnia

21.11.2007 roku w sprawie opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Sycowie w

celu pochowania zwłok.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Oświadczenia i komunikaty.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

24 lutego 2020 r. godz. 15 00 , sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie,

p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1

lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie

 bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html