Zasady rekrutacji do gminnego żłobka na rok 2020/202119-02-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Sycowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria i jednocześnie ogłasza terminy rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dostepne są TUTAJ