Załóż PROFIL ZAUFANY w Sycowie17-01-2020

W związku z licznymi zapytaniami Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że Punkt Potwierdzający Profil Zaufany na ternie naszej gminy znajduje się w siedzibie ZUS oddział we Wrocławiu, Biuro Terenowe w Sycowie przy ulicy Wałowej 16, tel. 62 786 94 87. Czynne w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Kierownikiem Oddziału jest Pani Grażyna Burzała. Jednocześnie przypominamy, że istnieje także możliwość założenia Profilu Zaufanego bezpośrednio z internetowego konta bankowego. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Informacja dla mieszkańców zakładających Profil Zaufany:

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w

systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin,

Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu

obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności

wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. 

Krok po kroku:

1. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu Profil Zaufany, następnie

złożyć wniosek o potwierdzenie profilu. Po potwierdzeniu profilu zaufanego obywatel

może załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.

2. Z konta założonego na portalu Profil Zaufany wysyłamy wniosek o potwierdzenie

profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie

Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do ZUS Biuro

Terenowe w Sycowie przy ul. Wałowej 16 (w ciągu 14 dni od złożenia

elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe. Po pozytywnej

weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu,

konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po

uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w

kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

3. Istnieje także możliwość założenia Profilu Zaufanego bezpośrednio z internetowego

konta bankowego.