Rekrutacja w UMiG w Sycowie20-12-2019

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie poszukuje na wolne stanowiska urzędnicze dwie osoby. Pierwsza z nich to specjalista od środowiska. Zatrudniony/a ma być w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska na stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy. Druga z osób to specjalista od podatków. Zatrudniony/a ma być w Referacie Podatków i Windykacji. Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 31.12.2019 r.

  Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie mającego siedzibę w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1, w pełnym wymiarze czasu pracy

 
 
 
 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie mającego siedzibę w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1, w pełnym wymiarze czasu pracy