Przedsiębiorco. Założ rachunek rozliczeniowy na firmę.30-10-2019

Przypominamy, iż od 1 listopada 2019 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedsiębiorcy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy oraz nabywcy (podatnicy VAT zarówno czynni jak i zwolnieni) ww. towarów i usług zobowiązani są posiadać rachunek rozliczeniowy....

 

...w rozumieniu prawa bankowego lub rachunek w SKOK,  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzony w walucie polskiej (Art 108e dodany w Dz.U. z 2019r, poz.1751 Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw")

W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy nie posiadają rachunków rozliczeniowych, a jedynie rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (osobiste) wykorzystywane również do celów działalności gospodarczej są zobowiązani założyć rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, do których bank / SKOK z automatu zobowiązany jest utworzyć rachunek VAT.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Syców od 1 listopada 2019 r. będzie dokonywała płatności realizowanych przelewami za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.