XIV sesja Rady Miejskiej30-09-2019

W dniu 30 września 2019r. wnioskodawcy złożyli pismo wycofujące wniosek o zwołanie sesji. W związku z powyższym nie było podstaw prawnych wynikających z ustawyo samorządzie gminnym do odbycia sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie (-)Robert Dziergwa

Oświadczenie

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2019r.,poz.506) , na wniosek pięciu radnych, który został złożony 27 września 2019 r.,

zwołana została XIV Sesja Rady Miejskiej w Sycowie na dzień 30 września 2019 r. na godz. 14.00.

W dniu 30 września 2019r. wnioskodawcy złożyli pismo wycofujące wniosek o zwołanie

sesji. W związku z powyższym nie było podstaw prawnych wynikających z ustawy

o samorządzie gminnym do odbycia sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

 

(-)Robert Dziergwa

 

 

 

Porządek XIV Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 30 września 2019 r. , godz. 1400

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.

5.        Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

·         30 września 2019 r. godz. 1330, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html

 Link do transmisji: www.youtube.com/channel/UC9EdLQ-T3gOGAl9v_NoPrNA/live