Usuwanie azbestu w gminie Syców20-09-2019

Informujemy, że dobiegła końca realizacja zaplanowanego na 2019 r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Syców w 2019 r.” Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom pozyskanym z NFOŚiGW i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach realizacji zadania zdemontowano, odebrano i przekazano do utylizacji płyty eternitowe o łącznej wadze 42,680 ton. Gmina Syców wystąpi o pozyskanie środków na kontynuację zadania w 2020 r.