Gmina Syców otrzymała 80.000 zł dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”30-07-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę, w ramach której Gmina Syców otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

 

W kwietniu tego roku Gmina Syców złożyła wspólny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na

doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek w 3 szkołach publicznych z

terenu gminy. W całym województwie dolnośląskim dofinansowanie otrzyma jedynie 45 gmin.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na remont kuchni, zakup dodatkowego wyposażenia

kuchni oraz zakup stolików i krzeseł na stołówkę (dostosowanych do wieku dzieci).

Zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wnioskodawca musi wnieść wkład własny. W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia

w Sycowie zabezpieczono wkład finansowy w wysokości 20.944,78 zł brutto.

Otrzymane wsparcie finansowe wpłynie na podniesienie standardu stołówki szkolnej, usprawni pracę

w kuchni, pozwoli przygotowywać różnorodne i wysokiej jakości posiłki oraz zapewni uczniom wyższy

komfort ich spożywania.