Zwrot podatku akcyzowego dla rolników22-07-2019

Przypominamy wszystkim rolnikom, że w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. wynosi 1,00 zł/l.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie - pokój nr 44a  (II pietro).

Prosimy o niezwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

Więcej informacji: bip.sycow.pl/pl/971/16197/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej-luty-sierpien-219-r-.html