Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej02-07-2019

Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny.

 

Calkowita wartość projektu to 1 548 625 złotych, z czego 1 200 000 to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej.

W ramach projektu z branży drogowej przewiduje się modernizację ulicy Młyńskiej poprzez wykonanie chodników na całym odcinku drogi oraz ul. Kościelnej poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nakładki bitumicznej oraz chodnika po lewej stronie drogi, a także częściowe utwardzenie terenów przy budynku Centrum Kultury oraz na stadionie miejskim. Remont ogrodzenia i montaż nowej infrastruktury przed Liceum Ogólnokształcącym typu ławki, kosze, gazony na roślinność ozdobną.

Ruszyły prace związane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej. W najbliższym czasie będą prowadzone prace związane z posadowieniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym na ul. Kościelnej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. W razie potrzeb pracownicy UMiG Syców służą pomocą.