„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”03-06-2019

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w partnerstwie z Fundacją Ukraina realizuje projekt pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jednym z celów przedsięwzięcia jest wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców, a także podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności.

 

W ofercie wsparcia realizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, osoby

pochodzące spoza Unii Europejskiej mogą w ramach projektu skorzystać z wymienionych
niżej usług:
• Punkt Informacyjny dla cudzoziemców i pomoc Specjalistów w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Delegaturach w Legnicy i Wałbrzychu,
• Punkt Doradztwa Prawnego
• Doradztwo zawodowe w Delegaturach DUW w Legnicy i Wałbrzychu
• Tłumaczenia dokumentów urzędowych 
• Tłumaczenie ustne 
• Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach 
 
Pełny tekst pisma dostepny jest TUTAJ