Dzień Otwarty w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu Strachowicach29-05-2019

W związku z organizowanym w poniedziałek 3 czerwca 2019 roku Dniem Otwartym w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach, znajdującej się przy ul. Granicznej 105a we Wrocławiu, serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu, które ma na celu przybliżenie młodym ludziom specyfiki służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Podczas Dnia Otwartego zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zadaniami Straży Granicznej. Słuchaczom zostaną również przekazane informacje na temat procesu rekrutacji oraz warunków, jakie musi spełnić osoba zainteresowana podjęciem służby w Straży Granicznej.

W trakcie Dni Otwartych odbędzie się także pokaz specjalistycznego sprzętu oraz odbędzie się możliwość zapoznania się ze specyfiką służby  w poszczególnych zespołach.

 

Wszystkich gości zapraszamy w godzinach  9:00 - 14:00.

Gorąco zachęcamy do udziału w Dniu Otwartym.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail Janusz.Rudnicki@strazgraniczna.pl

lub pod numerem telefonu  71 358 47 02 oraz 71 358 13 50.

 

Pozdrawiam,

z polecenia Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach,

ppor. SG Janusz Rudnicki 

 

Informacje ogólne  SPRAWDŹ

Nabór do służby SPRAWDŹ